1% pomaga spełnić marzenia

W tym roku Nasz klub dołączył do programu FSMM, która pomaga pozyskać 1% z rozliczeń podatkowych.

Zebrane pieniądze przeznaczymy na zakup sprzętu sportowego (tarcze, packi, akcesoria treningowe) oraz dofinansowanie do startów w zawodach na terenie kraju i poza jego granicami.

Wsparcia można udzielić poprzez:

  • wpisanie w cel szczegółowy 1% Taekwondo Hansu 4382

Prosimy o udostępnienie wiadomości dalej. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie.1% Taekwondo Hansu 2014