Trenuj z najlepszymi!

Pewność siebie

w każdym dziecku jest potencjał bycia wielkim, dzięki taekwondo stwarzamy możliwość badania siebie, wzmacniania wiary we własne siły i rozwoju swoich możliwości.

Sport olimpijski

nieprzerwanie od 2000 roku. Naszym zawodnikom umożliwiamy udział w zawodach krajowych i zagranicznych. Najlepsi mogą stać się członkami kadry wojewódzkiej.

Przyjaźń!

wykorzystujemy indywidualne zdolności każdego z nas, działamy jako grupa ponieważ razem łatwiej jest pokonywać własne granice.

Zabawa

sprawia, że wszystko czego dziecko będzie się uczyło przyjdzie łatwiej. Przy okazji pozna ludzi z którymi może nawiązać przyjaźnie na całe życie.
Głównym zadaniem klubu jest krzewienie pozytywnego nastawienia do aktywności fizycznej. Oprócz przygotowania do współzawodnictwa sportowego dbamy również o pozytywny rozwój cech charakteru. Poprzez zajęcia dbamy o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Regularne treningi to świetny sposób na radzenie sobie ze stresem i wyładowanie nieskończonych pokładów energii. Umożliwiamy udział w rywalizacji sportowej na trenie kraju i poza jego granicami.